Oznámení

Elektronické odečty měřičů tepla

Odečty měřičů tepla z odběrných míst na sídlišti Hrabinská a Mojská ( ulice Slezská, Hornická, Hrabinská, Ostravská, Koperníkova, Úvoz, Zelená ) se nově odečítají elektronicky ke konci každého měsíce. Odběratelé, kteří mají zájem o kontrolu odečtu svého měřidla můžou kontaktovat metrologa společnosti TT, a.s. dle přílohy.

Kalkulovaná cena tepelné energie pro rok 2019

Předběžná kalkulace ceny tepelné energie pro rok 2019.
Cena je vypočtena na základě cen nakupovaných energií a oprávněných nákladů na výrobu.