Služby

Dodávka tepla pro vytápění

Společnost Teplo Těšín dodává teplo pro vytápění do bytových i nebytových prostorů na základě smlouvy o dodávce tepla.

Tepelná energie se dodává do objektů teplovodními rozvody. Předávacích místech jsou instalovány ultrazvukové měřiče tepla.

Dodávaná tepelná energie je v teplé vodě, teplota které je automaticky řízená podle vnější teploty. Řízení kotelen je automatické s 24 hodinovým dohledem dispečera v sídle společnosti.

Dodávka teplé vody

Společnost provádí dodávku teplé vody na základě smlouvy mezi dodavatelem a odběratelem dle platné legislativy.

Příprava teplé vody je centrální (v kotelně) nebo místní - v místě předání ve výměníkové stanici.

Veškerá činnost a parametry je prováděná v souladu s platnými zákony ČR. (viz "Legislativa")