Oznámení

Ceny tepelné energie v roce 2023 a 2024

Konečná cena tepelné energie pro ústřední vytápění a přípravu teplé vody pro rok 2023 byla zkalkulována ve výši 1179,88 Kč/GJ (včetně DPH 10 %), tj. o cca 20 Kč/GJ níže v porovnání s předběžnou kalkulací.

Předběžná cena pro rok 2024 byla určena ve výši 1073,77 Kč/GJ (včetně DPH 12 %). Tato cena se aplikuje pro výpočet měsíčních záloh hrazených zákazníky. Výše spotřeby pro výpočet záloh vyplývá z tříletého průměru spotřeb tepelné energie jednotlivých zákazníků.

Uvedené ceny platí pro všechny úrovně předání tepelné energie.

Oznámení o úpravě teplotního diagramu topné vody

Termíny pravidelných měsíčních odečtů měřičů tepla

VOP na dodávku tepla a teplé vody - platné od 1.5.2020

Zásady GDPR

Zásady zpracování osobních údajů ve společnosti Teplo Tešín a.s.